VOORT-innovatiemethode

Alle begin is moeilijk. De start van innovatie is een kunst op zich. Uit recente studies blijkt dat niet meer dan een kwart van alle organisaties slaagt in het goed van de grond krijgen van een innovatieproces. Veel oude, vastgeroeste patronen zitten in de weg, de werkelijke commitment ontbreekt, of men weet eigenlijk niet goed genoeg hoe te beginnen.

De VOORT-innovatiemethode is een oplossing voor deze lastige ‘fuzzy front-end’ fase van innovatie. VOORT biedt een gestructureerd proces om innovatie te starten, en combineert gedachtengoed uit design thinking, creatief denken en businesss model denken.

VOORT is een acroniem dat staat voor de vijf fasen waarin de start van de innovatie op projectmatige wijze wordt ingericht. Die vijf fasen zijn: Vertrekken, Ontdekken, Ontwikkelen, Reflecteren en Thuiskomen. Je kunt een VOORT traject zien als een expeditie, waarin soms letterlijk nieuwe werelden worden verkend. De opbrengst is 3 tot 5 mini business cases en een cultuurverandering gericht op verdergaande innovatie.

VOORT wordt wereldwijd toegepast bij zowel profit als non-profit organisaties. De grondlegger is Gijs van Wulfen. Wereldwijd bestaat er een netwerk van trainers en facilitators die de VOORT-innovatiemethode toepassen. Steven Snepvangers is één van deze facilitators.