Contact Us
Send

Samen met de medewerkers van een middelgroot bedrijf in midden Nederland hebben een serie van kwartaal bijeenkomsten gehouden. Alle medewerkers waren uitgenodigd. De organisatie zit in een onstuimige periode van sterke groei.

Onze onderliggende intentie bij alle bijeenkomsten was om voelbaar te maken dat iedereen een gewaardeerd deel uitmaakte van het geheel en het gesprek met elkaar op gang te brengen, over de grenzen die tussen verschillende afdelingen bestonden.
Onze begeleiding is afgerond. De organisatie gaat zelf door met de kwartaalbijeenkomsten.

Op elke bijeenkomst hebben we voor andere werkvormen gekozen, die pasten bij het thema van de dag. Bijvoorbeeld:

Regiespel en workshops over aanspreken en feedback geven

een dag die startte met een plenaire sessie waarin acteurs realistische scenes speelden. Het publiek kon ze bijsturen om de situatie anders te laten verlopen. In workshops is verder geoefend met aanspreken en feedback geven

Storytelling

In kleine groepen deelden medewerkers verhalen met elkaar over voorvallen op het werk. Over grappige, moeilijke en kritische gebeurtenissen. Het zien van de cultuur van je organisatie is erg belangrijk. Eén van de pijlers daarvan is inzicht krijgen in wat er wel en niet verteld wordt.
De verhalen werden ‘geoogst’ door een sneltekenaar.

Creatief vormgeven van kansen en beren

Ondanks grote bedenkingen van de organisatie, hebben we een dag met afdelingen geknutseld. De teams verbeelden in dat werk de thema’s die volgens hen het meest relevant waren voor het goed functioneren van de organisatie. Het bleek een prachtige ingang om binnen een afdeling met elkaar in gesprek te komen, maar ook om op een andere manier te laten zien wat er speelt. De dag werd afgesloten met een presentatie van alle werken.

Resultaat

Het bedrijf blijft de kwartaal bijeenkomsten organiseren – het format dat we hebben geïntroduceerd wordt nog steeds gebruikt. Waar er eerst vooral naar presentaties werd gekeken, wordt nu naar elkaar geluisterd. De medewerkers voelen de waarde van deel uit maken van een geheel. Er is oog voor de menselijkheid van de medewerkers en het management – mensen durven zich meer te laten zien.

 

Cocreatie met Coaches