Contact Us
Send

Een team van 30 interne coaches van een grote overheidsinstelling in het zuiden van Nederland had behoefte aan verdere professionalisering.

We hebben een Startdag georganiseerd om samen met de groep de verschillende aspecten op het gebied van begeleiden en coachen in kaart te brengen. Op deze dag hebben gebruik gemaakt van een regiespel, Open Space, brainstorms en discussie. Onze inzet was om samen helder te krijgen wat er nodig was. Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan vanuit de organisatie? Welke ondersteuning hebben begeleiders nodig? Welke vaardigheden en tools willen ze zelf leren?

Resultaat

Na afloop van de dag is er een plan voor een 3 daagse training, dat door iedereen gedragen wordt en waarvoor iedereen input heeft gegeven. Deze training wordt door Snepvangers Consultancy verzorgd. Daarnaast hebben de begeleiders handen en voeten gegeven aan een aanpak voor onderlinge intervisie. Als laatste zijn er concrete afspraken gemaakt met het management over het waarborgen van de randvoorwaarden die de begeleiders nodig hebben om hun werk goed te doen.

Van samenwerkingsverband naar team
Kwartaal verbinding