Organisatie Ontwikkeling

Organiseren is het werk van mensen.
Ontwikkeling werkt alleen samen.
Simpele interventies op basis van wat er is.

Ons Aanbod

Onze begeleiding bij organisatie ontwikkeling komt neer op het faciliteren van de ruimte voor verandering. Hoe we dit doen, verschilt per case.

Een event is zinvol als er een belangrijk onderwerp is dat moeilijk besproken kan worden. We begeleiden een cyclus op basis van design thinking als er gezocht wordt naar nieuwe productie. Als het in een afdeling duidelijk is dat de communicatie de samenwerking belemmerd, ontwerpen we een traject om op nieuwe manieren met elkaar in contact te komen.

Elke interventie van Snepvangers Consultancy is maatwerk.

Verandering & Motivatie

We weten dat het enige constante verandering is. En tegelijk is het heel menselijk om zaken hetzelfde te wille houden. Graag gieten we ons werk en de manier waarop we met elkaar omgaan in patronen en protocollen. Dat geeft een gevoel van zekerheid en controle – weten waar we aan toe zijn. Dat is ook belangrijk.

Aan de andere kant is het ook duidelijk dat onze omgeving, de wereld waarin we opereren, steeds verandert – en dat gebeurt ook nog eens steeds sneller en ingrijpender. De balans vinden tussen innoveren en de rust bewaren is een waardevolle uitdaging.

De motor achter het maken van- of inspelen op verandering is motivatie. Het is van groot belang om die van alle betrokkenen boven tafel te krijgen. ‘Weerstand’ is ook motivatie – vaak met hele goede redenen.

Competenties, Cultuur en Systeem

Als de noodzaak voor verandering in een organisatie gevoeld wordt, zien wij vaak dat vanuit een organisatie dit wordt vertaald naar een vraag om meer competenties van medewerkers. Bijvoorbeeld moeten de communicatie vaardigheden van de sales afdeling worden bijgespijkerd. Dit kan ook heel belangrijk zijn.

Tegelijk komen we er vaak achter dat er structuren in een organisatie zijn die het ontplooien van die vaardigheden belemmeren. De cultuur van een bedrijf of een team kan zelf een belemmering zijn om te veranderen. Zo helpt het niet om te werken aan de presentatievaardigheden van je medewerkers, als het onveilig is op de afdeling om met nieuwe ideeën te komen. In ons werk willen we oog houden voor de mensen in de organisatie én de context waarin zij hun taken moeten uitvoeren.

Dit klinkt bijna vanzelfsprekend. Maar het betekent regelmatig dat er pijnlijke vragen moeten worden gesteld over het traject. Welke rol speelt de opdrachtgever? Waar zitten blinde vlekken? Hoe worden wij zelf ingezet in dit systeem?

Randvoorwaarden voor Verandering

Onze focus ligt op het faciliteren van verandering. De daadwerkelijke beweging kunnen wij niet forceren. Wat we wel kunnen is het opzetten van de randvoorwaarden. We zorgen dat de ruimte voor verandering kan ontstaan. Heel concreet kan dit betekenen dat er een plek en een tijd is dat mensen elkaar ontmoeten. We gebruiken werkvormen – zoals een regiespel – waarin het veilig is voor medewerkers om strategiën uit te proberen, of om problemen aan de kaak te stellen.