Contact Us
Send

De VOORT innovatiemethode

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Bij ondernemen hoort veranderen, vernieuwen, experimenteren. Elke organisatie of afdeling krijgt te maken met de noodzaak of wens om te veranderen, of nieuwe ideeën voor producten of diensten te ontwikkelen. Kort gezegd: om te innoveren. Maar hoe doe je dat?

Misschien ken je de brainstormsessies wel: veel inspiratie, goede energie, heel veel geeltjes met echt goede ideeën. Toch blijkt in de praktijk vaak dat de waan van de dag weer snel in werking treedt en dat er met de meeste van die goede ideeën te weinig gebeurt.
Wat zou het mooi zijn als je juist die waan van de dag kon doorbreken. Als je het proces van innoveren breder kon maken dan alleen het doen van een brainstorm, en het van startvraag tot implementatie kon doorlopen en afmaken.

De VOORT innovatiemethode is zo’n aanpak: een gestructureerde aanpak gebaseerd op de principes van design thinking. Het is een proces dat je met een team van begin tot eind als een soort expeditie doorloopt.Voort gebruikt als metafoor een innovatie-expeditie, waarbij je in 5 fasen als het ware 5 eilanden aandoet.

  1. Het eerste eiland is Vertrekken. Hier begint de reis: dit is de voorbereidingsfase. Wat is de startvraag, wat willen we vernieuwen of verbeteren, in welke richting hebben we innovatie nodig? In deze fase creëer je de juiste focus voor je expeditie, stel je het juiste team vanuit de organisatie samen en bepaal je de richting en de criteria voor je eindresultaat.
  2. Het tweede eiland is Ontdekken. Nu ga je divergeren en je laten inspireren. Loskomen van je eigen patronen. Je gaat letterlijk op onderzoek uit en met een open blik rondkijken. Wat leeft er onder de doelgroep? Welke trends en ontwikkelingen kunnen relevant zijn? Welke inzichten kunnen bijdragen aan de innovatieopdracht?
  3. Het derde eiland is Ontwikkelen. Hier komen alle inzichten bij elkaar en ga je in een aantal sessies brainstormen, veel ideeën bedenken, een selectie maken en vervolgens een tiental innovatie-concepten uitwerken.
  4. In het vierde eiland: Reflecteren, ga je de bedachte concepten testen. Wat vindt de doelgroep ervan? Wat werkt en wat niet? In deze fase moet je streng zijn: je stopt met wat niet werkt en verbetert de concepten die wel werken. Het resultaat van deze fase is 3 tot 5 innovatieconcepten die getest zijn en verder uitgewerkt zijn tot concrete en haalbare business cases.
  5. Het vijfde eiland is Terugkeren: uiteindelijk presenteert het team een paar goed doordachte en haalbare business cases, met daarbij een helder plan voor de stappen die gezet moeten worden voor de daadwerkelijke uitvoering.

De VOORT methode kan in verschillende varianten doorlopen worden. Ben je benieuwd of het iets voor jou of je organisatie is? neem contact op en dan bespreken we het vrijblijvend.

Compassie in tijden van Corona
Ontwikkelen met rapid prototyping door co creatie